ENDODONCIA

L’endodòncia és un tractament de conductes per reparar i salvar una dent greument malmès o infectat elloc de treure-ho. El procediment consisteix a treure la zona malmesa de la dent (la polpa), netejar i desinfectar els conductes de la peça afectada i després empastar la peça.

Una endodòncia és l'eliminació del teixit polpar (nervi) de l'interior dels conductes de l'arrel, per conservar la dent mantenint la seva funció habitual en la masticació.

COM ES FA?

Gairebé sempre es necessita anestèsia local pel que ha d’advertir al seu dentista si té alguna al·lèrgia o contraindicació per a la seva administració. Així mateix al llarg del tractament es realitzaran diverses radiografies.

POT SUPOSAR ALGUN RISC?

En ocasions es poden produir canvis de color al cap d’un cert temps o fractures de la dent encara que s’hagi restaurat o porti una corona protètica. En rares ocasions, per dificultats insalvables no es podrà realitzar una correcta endodòncia. No hi ha cap alternativa a l’endodòncia, si no sorgeix efecte s’haurà de realitzar l’extracció.

FUNCIONA PER SEMPRE ?

No existeix “la garantia de per vida”. L’èxit és proper al 96% . Aquest percentatge és menys en dents infectades o en què ha fracassat una endodòncia prèvia. Si això succeeix serà necessari repetir el tractament, complementar-ho amb un tractament quirúrgic o fins i tot l’extracció de la dent afectada.

Revisió i 1era Visita Gratuïta