AVÍS LEGAL I TERMES D'ÚS

DADES IDENTIFICATIVES

Institut Odontòlegs de Molins
Avda. València, 35, baixos 08750
Molins de Rei

CONDICIONS DE L'ÚS MITJANÇANT AQUEST AVÍS

Institut Odontòlegs de Molins informa als usuaris de la pàgina web de la seva política de protecció de dades de caràcter personal. La utilització de l’espai web de Institut Odontòlegs de Molins i de qualsevol dels serveis que s’hi incorporen pressuposa la plena acceptació de les condicions que es manifesten en la política de privadesa que s’exposa.

RECOLLIDA DE DADES

Donant compliment a la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, s’informa que les dades de caràcter personal que es sol·liciten en els nostres formularis s’inclouran en un fitxer de dades personals el responsable i titular del qual és Institut Odontòlegs de Molins. Així mateix, quan una persona emplena qualsevol dels formularis amb les dades personals que se sol·liciten i accepta l’enviament, autoritza expressament a Institut Odontòlegs de Molins a tractar o incorporar en el fitxer automatitzat de la seva propietat les dades personals facilitades en el formulari esmentat i tots les dades que es generin en relació amb la seva participació o ús dels diferents esdeveniments que s’ofereixen en aquesta pàgina web.

Llevat que específicament s’estableixi el contrari, es considerarà necessari emplenar tots els camps de cada formulari, per a això l’usuari haurà d’emplenar els formularis amb dades veritables, exactes, completes i actualitzades. L’usuari serà l’únic responsable de qualsevol dany o perjudici, directe i indirecte, que ocasioni a Institut Odontòlegs de Molins o a qualsevol tercer per emplenar els formularis amb dades falses, inexactes, incompletes o no actualitzades o amb dades de tercers. A través de les diferents àrees que formen part d’aquest espai web, els usuaris poden obtenir informació, fer consultes i participar als diferents esdeveniments que Institut Odontòlegs de Molins ofereixi mitjançant el seu espai web.

FINALITATS DEL TRACTAMENT

Les dades facilitades mai no seran utilitzades amb una finalitat diferent d’aquella per a la qual han estat cedides, i seran cancel·lades immediatament després de deixar de ser necessàries per a aquesta finalitat, excepte quan una llei estableixi una altra cosa.

Quan la persona interessada envia les dades personals i l’adreça electrònica a Institut Odontòlegs de Molins, autoritza expressament la utilització a efectes de comunicacions periòdiques, incloent expressament les que es realitzin per correu electrònic que Institut Odontòlegs de Molins o les entitats pertanyents a l’àmbit empresarial de Institut Odontòlegs de Molins duguin a terme amb els usuaris, i possibles interessats, per informar-los de les notícies, esdeveniments, etc …

Al marge del que s’ha dit anteriorment, la recollida i el tractament automatitzat de les dades personals facilitades tenen igualment com a finalitat la gestió administrativa i l’execució i el desenvolupament de tota activitat professional pròpia de Institut Odontòlegs de Molins i la gestió de l’usuari en els diferents serveis posats a la seva disposició (a efectes merament informatius: sol·licitud d’informació sobre esdeveniments).

SEGURETAT

Tota la informació relativa a dades de caràcter personal rebuda per Institut Odontòlegs de Molins és tractada amb la màxima confidencialitat, i es procedeix únicament a les comunicacions estrictament necessàries per a la prestació del servei que interessa en cada cas i les comunicacions i cessions autoritzades per l’usuari mitjançant aquesta política de privacitat.

Institut Odontòlegs de Molins ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de dades personals requerits legalment i ha instal·lat els mitjans i mesures tècniques al seu abast per evitar la pèrdua, el mal ús, l’alteració de les dades personals facilitades i l’accés no autoritzat a aquestes dades.

L’usuari té dret a accedir a la informació que li concerneix recopilada en els fitxers de Institut Odontòlegs de Molins, la si és errònia, cancel·lar-la o oposar-se al seu tractament, per la via del correu electrònic a l’adreça info@dentistesdemolins.com.

CESSIÓ DE DADES

L’usuari accepta que les seves dades puguin ser cedides, exclusivament per a les finalitats descrites anteriorment, a les entitats amb les quals participa Institut Odontòlegs de Molins. L’acceptació de l’usuari que les seves dades puguin ser tractades o cedides de la manera establerta en aquest paràgraf té sempre el caràcter de revocable, sense efectes retroactius, d’acord amb el que disposen els articles 6 i 11 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre.

MODIFICACIÓ D'AQUESTA POLÍTICA DE PRIVACITAT

Institut Odontòlegs de Molins es reserva el dret de modificar la seva política de protecció de dades d’acord amb el seu criteri, oa causa d’un canvi legislatiu, jurisprudencial o en la pràctica empresarial. Si Institut Odontòlegs de Molins, introdueix alguna modificació, el nou text serà publicat en aquesta mateixa pàgina, on l’usuari podrà tenir coneixement de la política de protecció de dades. Sigui com sigui, la relació amb els usuaris es regirà per les normes previstes en el moment precís en què s’accedeix a l’espai web.

POLÍTICA DE PRIVACITAT DE DADES

IDENTITAT I ADREÇA DEL RESPONSABLE DEL FITXER ON ES TROBEN LES SEVES DADES

En virtut de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, Protecció de Dades de Caràcter Personal, Institut Odontòlegs de Molins amb domicili social a Avda. València, 35, baixos 08750 Molins de Rei (d’ara endavant el Responsable del Fitxer), l’informa que en introduir les seves dades a través dels formularis electrònics de la nostra web ens subministrarà determinades dades de caràcter personal que es tractaran de forma automatitzada i en els corresponents fitxers dels quals Institut Odontòlegs de Molins és titular i responsable.

FINALITAT DEL TRACTAMENT DE LES SEVES DADES

La recollida i tractament automatitzat de les seves dades personals té com a finalitat fer-li participar en els concursos i promocions que oferim a través del nostre web  així com rebre el nostre Newsletter si així ho desitja. Per la present, vostè consent el tractament de les seves dades amb la finalitat de ser utilitzats per a l’enviament de promocions publicitàries i prospecció comercial a través de qualsevol mitjà, incloent per via electrònica, per l’empresa Institut Odontòlegs de Molins i altres relacionades amb els sectors de les telecomunicacions, financer, oci, formació, gran consum, automoció i energia.

DRETS D'ACCÉS, RECTIFICACIÓ I CANCEL·LACIÓ

En tot moment podrà exercitar el seu dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició enviant la seva sol·licitud escrita i signada dirigida al Departament Legal de Institut Odontòlegs de Molins acompanyant fotocòpia del seu DNI a l’adreça postal indicada o bé a la següent adreça de correu electrònic info@dentistesdemolins.com. Així mateix, en qualsevol moment podrà revocar el consentiment dalt prestat per a la cessió de les seves dades personals i la recepció de comunicacions comercials enviant una comunicació en aquest sentit a l’adreça de correu electrònic indicant la paraula “Baixa” a l’assumpte a l’adreça de correu electrònic dalt referenciada.

CESSIÓ

Si vostè és premiat en algun dels nostres concursos o promocions, autoritza la publicació de les seves dades personals a la nostra web i en els perfils socials de Institut Odontòlegs de Molins de Facebook, Twitter i Instagram a efectes d’anunciar qui ha estat la persona guanyadora. Així mateix, vostè consent la comunicació de les seves dades a proveïdors externs de Institut Odontòlegs de Molins relacionats amb els sectors de les telecomunicacions, financer, oci, formació, gran consum, automoció i energia, a fi de ser utilitzades per l’enviament de promocions publicitàries i prospecció comercial.

POLÍTICA DE COOKIES

QUÈ SÓN LES COOKIES?

Les galetes o cookies són un conjunt de dades que un servidor diposita en el navegador de l’usuari per recollir la informació de registre estàndard d’Internet i la informació del comportament dels visitants en un lloc web. És a dir, es tracta de petits arxius de text que queden emmagatzemats al disc dur de l’ordinador i que serveixen per identificar l’usuari quan es connecta novament al lloc web. El seu objectiu és registrar la visita de l’usuari i guardar certa informació. El seu ús és comú i freqüent a la web ja que permet a les pàgines funcionar de manera més eficient i aconseguir una major personalització i anàlisi sobre el comportament de l’usuari.

QUINS TIPUS DE GALETES HI HA?

Les galetes, en funció de la seva permanència, poden dividir-se en galetes de sessió o permanents. Les primeres expiren quan l’usuari tanca el navegador. Les segones expiren en funció de quan es compleixi l’objectiu per al qual serveixen (per exemple, perquè l’usuari es mantingui identificat en els serveis de Institut Odontòlegs de Molins) o bé quan s’esborren manualment. Addicionalment, en funció del seu objectiu, les galetes poden classificar-se de la següent manera:

GALETES DE RENDIMENT

Aquest tipus de Cookie recorda les seves preferències per a les eines que es troben en els serveis, per la qual cosa no ha de tornar a configurar el servei cada vegada que vostè visita. A tall d’exemple, en aquesta tipologia s’inclouen: Ajustaments de volum de reproductors de vídeo o so. Les velocitats de transmissió de vídeo compatibles amb el seu navegador. Els objectes guardats en el “carret de la compra” en els serveis de comerç electrònic com ara botigues.

GALETES DE GEO-LOCALITZACIÓ

Aquestes cookies són utilitzades per esbrinar en quin país es troba quan se sol·licita un servei. Aquesta galeta és totalment anònima, i només s’utilitza per ajudar a orientar el contingut a la seva ubicació.

GALETES DE REGISTRE

Les galetes de registre es generen un cop que l’usuari s’ha registrat o posteriorment ha obert la sessió, i s’utilitzen per identificar-lo en els serveis amb els següents objectius:

Mantenir a l’usuari identificat de manera que, si tanca un servei, el navegador o l’ordinador i en un altre moment o un altre dia torna a entrar en aquest servei, seguirà identificat, facilitant així la seva navegació sense haver de tornar a identificar-se. Aquesta funcionalitat es pot suprimir si l’usuari prem la funcionalitat [tancar sessió], de manera que aquesta galeta s’elimina i la propera vegada que entri en el servei a l’usuari haurà d’iniciar sessió per estar identificat.

Comprovar si l’usuari està autoritzat per accedir a certs serveis, per exemple, per participar en un concurs.

Addicionalment, alguns serveis poden utilitzar connectors amb xarxes socials com ara Facebook Instagram o Twitter. Quan l’usuari es registra en un servei amb credencials d’una xarxa social, autoritza a la xarxa social a guardar una galeta persistent que recorda la seva identitat i li garanteix accés als serveis fins que expira. L’usuari pot esborrar aquesta Cookie i revocar l’accés als serveis mitjançant xarxes socials actualitzant les seves preferències a la xarxa social que específica.

GALETES D'ANALÍTIQUES

Cada vegada que un usuari visita un servei, una eina d’un proveïdor extern genera una galeta analítica en l’ordinador de l’usuari. Aquesta galeta que només es genera en la visita, servirà en properes visites als serveis d’Institut Odontòlegs de Molins per identificar de forma anònima al visitant. Els objectius principals que es persegueixen són:

Permetre la identificació anònima dels usuaris navegants a través de la galeta (identifica navegadors i dispositius, no persones) i per tant la comptabilització aproximada del nombre de visitants i la seva tendència en el temps.

Identificar de forma anònima els continguts més visitats i per tant més atractius per als usuaris Saber si l’usuari que està accedint és nou o repeteix visita.

Important: Llevat que l’usuari decideixi registrar-se en un servei de Institut Odontòlegs de Molins, la galeta mai anirà associada a cap dada de caràcter personal que pugui identificar-lo. Aquestes galetes només seran utilitzades amb propòsits estadístics que ajudin a l’optimització de l’experiència dels usuaris en el lloc.

GALETES DE PUBLICITAT

Aquest tipus de galetes permeten ampliar la informació dels anuncis mostrats a cada usuari anònim en els serveis de Institut Odontòlegs de Molins. Entre d’altres, s’emmagatzema la durada o freqüència de visualització de posicions publicitàries, la interacció amb les mateixes, o els patrons de navegació i / o comportaments de l’usuari ja que ajuden a conformar un perfil d’interès publicitari. D’aquesta manera, permeten oferir publicitat afí als interessos de l’usuari.

GALETES PUBLICITÀRIES DE TERCERS

A més de la publicitat gestionada per les webs de Institut Odontòlegs de Molins en els seus serveis, els webs de Institut Odontòlegs de Molins ofereixen als seus anunciants l’opció de servir anuncis a través de tercers (“Ad-Servers”). D’aquesta manera, aquests tercers poden emmagatzemar cookies enviades des dels serveis d’Institut Odontòlegs de Molins procedents dels navegadors dels usuaris, així com accedir a les dades que en elles es guarden.

Les empreses que generen aquestes cookies tenen les seves pròpies polítiques de privacitat. En l’actualitat, les webs de Institut Odontòlegs de Molins utilitzen la plataforma Doubleclick (Google) per gestionar aquests serveis.

COM PUC DESACTIVAR LES GALETES AL NAVEGADOR?

Es poden configurar els diferents navegadors per avisar a l’usuari de la recepció de cookies i, si es desitja, impedir la seva instal·lació en l’equip. Així mateix, l’usuari pot revisar en el seu navegador quin cookies té instal·lades i quin és el termini de caducitat de les mateixes, podent eliminar-les.

ACTUALITZACIONS I CANVIS EN LA POLÍTICA DE PRIVACITAT / GALETES

Els webs de Institut Odontòlegs de Molins poden modificar aquesta Política de galetes en funció d’exigències legislatives, reglamentàries, o amb la finalitat d’adaptar aquesta política a les instruccions dictades per l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, per això s’aconsella als usuaris que la visitar periòdicament.

Quan es produeixin canvis significatius en aquesta Política de galetes, aquests es comunicaran als usuaris bé mitjançant el web o mitjançant correu electrònic als usuaris registrats.

COM UTILITZA GOOGLE ANALYTICS LES GALETES?

Fem servir tipus diferents de galetes per al funcionament dels llocs web de Google i dels productes relacionats amb anuncis. És possible que algunes de les galetes que es defineixen a continuació (o bé totes) s’emmagatzemin al vostre navegador. Podeu visualitzar i gestionar les galetes al vostre navegador (tot i que pot ser que els navegadors per a dispositius mòbils no ofereixin aquesta possibilitat).