Recepció

Sala d’espera

Box 1

Box 1

Box 2

Sala de jocs